KẾ HOẠCH TUẦN 10

Tháng Mười 21, 2017 7:37 sáng

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

                                                                       Quảng Lộc, ngày 21 tháng 10 năm 2017

                                              KẾ HOẠCH TUẦN 10

( Từ ngày 23 tháng 10  đến ngày 28 tháng 10 năm 2017)

  1. Đánh giá công tác tuần 9

Thực hiện hoàn thành các công việc của tuần 9. Lưu ý một số tồn tại sau:

+ Học sinh bỏ học hàng ngày, đi muộn vẫn còn nhiều ở lớp 8C, 8D, vẫn còn học sinh bỏ tiết đi ăn quà vặt, chơi điện tử ở quán gần trường. Trực ban, GVCN chưa tích cực ngăn chặn hiện tượng này.

+ Sử dụng màn hình trong dạy học chưa hết các tiết học, Có Đ/C sử dụng quá ít ( Đ/C Nhân).

+ Việc thu BHYT còn chậm, học sinh chưa nộp đũ giấy tờ tham gia BHYT thuộc các đối tượng khác.

  1. Kế hoạch hoạt động tuần 10
  2. GVCN thống kê học sinh hay nghỉ học, đi trể, bỏ tiết, chơi điện tử nộp vào 8h00 để nhà trường phối hợp Cha xứ giáo dục.
  3. Thực hiện các hoạt động toàn diện theo kế hoạch thường kỳ. Chuyên môn tổ chức chấm chọn sản phẩm KHKT ( 03 SP). Sinh hoạt nhóm chuyên môn. Thi dạy đối với các môn chỉ có 01 GV trong cụm. Tiếp tục thao giảng chào mừng 20 – 11. Tổ chuyên môn kiểm tra và báo cáo tiến độ làm ĐDDH.
  4. Tiếp tục phong trào thi đua đợt 1 ( GV ghi điểm tốt đầy đũ vào sổ đầu bài). Chấm Xanh-Sạch-Đẹp tháng 10.
  5. Đội duy trì nề nếp hoạt động, phối hợp tổ chức hoạt động GDNGLL tháng 10.
  6. Các bộ phận thực hiện đăng KH lên Website, Đăng đũ bài lên Website đúng qui định. GVCN, KT, YT hoàn thành hồ sơ thu BHYT, tích cực thu báo cáo cuối tuần
  7. Quản lý: KTTD: , tăng cường dự giờ, Dự giờ cùng cụm CM.  Gặp Cha xứ Cồn Sẻ phối hợp giáo dục HS.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

Thứ/ngày Buổi Nộ dung công việc Ghi chú
       2

23/10/17

Sáng Chào cờ – Dạy học, Tổ XH  SH nhóm  
Chiều Dạy học -TổTN SH nhóm-Chào cờ  
       3

24/10/17

Sáng Dạy học. Tổ CB SH nhóm.  
Chiều Dạy học.Chấm KHKT.Cụm dự giờ côNhung,thầy Liêm  
       4

25/10/17

Sáng Dạy học.  
Chiều Dạy học. Bồi dưỡng HSG Lý 8.  
       5

26/10/17

Sáng Dạy học. Bồi dưỡng HSG Văn 6.  
Chiều Dạy học. P Nội vụ thanh tra tại trường.  
       6

27/10/17

Sáng Dạy học. Chấm Xanh, sạch,đẹp.  
Chiều Dạy học. Giao ban LĐ.  
       7

28/10/17

Sáng Dạy học, Giao ban K sáng.  
Chiều Dạy học.Giao ban khối chiều.  

III. Những thay đổi

 Hiệu trưởng

 

                                                                                                               Đinh Xuân Quán