KẾ HOẠCH TUẦN 12

Tháng Mười Một 6, 2017 8:28 sáng

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

                                                                       Quảng Lộc, ngày 04 tháng 11 năm 2017

                                                KẾ HOẠCH TUẦN 12

( Từ ngày 06 tháng 11  đến ngày 11 tháng 11 năm 2017)

 1. Đánh giá công tác tuần 11

Thực hiện hoàn thành cơ bản  các công việc của tuần 11.

* Ưu điểm:

– Số lượng học sinh đi muộn , bỏ tiết đã giảm nhiều.

– Vệ sinh tốt.

– Nề nếp dạy học tốt. Sử dụng CNTT đạt 04 tiết/GV. Nộp đũ ĐDDH tự làm (31/32).

– Hoạt động NGLL thực hiện đảm bảo.

– Hoạt động Đội có nề nếp.

– Chấm được sản phẩm sáng tạo KHKT có 03 SP Đạt giải cấp trường.

– Các hoạt động chuyên môn có nề nếp.

– hoạt động của các bộ phận đảm bảo.

* Lưu ý một số tồn tại sau:

– GVCN khối chiều không báo cáo tình hình HS vi phạm các qui định của trường.

– Hiệu phó không báo cáo làm được việc gì, đến nay không có KH nào được nộp để HT duyệt, Không đăng được KH chuyên môn lên trang Website.

– Sử dụng màn hình trong dạy học chưa hết thời gian.

– Việc thu BHYT còn chậm, học sinh chưa nộp đũ giấy tờ tham gia BHYT thuộc các đối tượng khác. Chưa hoàn thành thống kê đối tượng HS tham gia BHYT.

 1. Kế hoạch hoạt động tuần 11
 2. GVCN  tiếp tục thống kê học sinh hay nghỉ học, đi trể, bỏ tiết, chơi điện tử, vi phạm đạo đức, nộp vào thứ 6 hàng tuần để nhà trường phối hợp Cha xứ giáo dục ( Ghi cụ thể nội dung, thời điểm vi phạm).
 3. Nộp hồ sơ PC cho PGD sau khi điều chĩnh sai sót vào 06-09/11 .
 4. Thực hiện các hoạt động toàn diện  tuần 11. Tập trung nâng cao chất lượng dạy học và các nội dung của đợt thi đua. Hoàn thành thi GVDG cấp trường.
 5.   Chuyên môn chuẩn bị nội dung hội thảo Tiếng Anh.

4 Nộp hồ sơ đăng ký thi KHKT vào 10/11.

 1.   Đội duy trì nề nếp hoạt động, phát thanh tuyên truyền. Tập văn nghệ để hội diễn vào dịp 20/11.
 2.   Các bộ phận thực hiện đăng KH lên Website, Đăng đũ bài lên  Website đúng qui định. GVCN, KT, YT hoàn thành hồ sơ thu BHYT, tích cực thu báo cáo cuối tuần.
 3.   Quản lý: KTTD:  Hoàn thành KTTD GV, tăng cường dự giờ.
 4. Xây dựng CSVC: Mua 04 màn hình, loa di động phục vụ HĐNGLL, thiết bị PCCC.
 5. Công tác khác: Hoàn thành thu ủng hộ nạn nhân chất độc da cam theo yêu cầu UBMT xã trong CB,GV. Thu hỗ trợ Hội CGC, Thu tăm Hội người mù.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

Thứ/ngày Buổi Nộ dung công việc Ghi chú
       2/06/11/17 Sáng Chào cờ – Dạy học, Tổ XH  SH nhóm. HP,TPT
Chiều Dạy học -TổTN SH nhóm – Chào cờ
       3/07/11/17 Sáng Dạy học. Tổ CB SH nhóm.
Chiều Dạy học. Bộ phận tài vụ mua màn hình, loa, TB PCCC. HT, tài vụ
       4/08/11/17 Sáng Dạy học.
Chiều Dạy học.
       5/09/11/17 Sáng Dạy học – Nộp hồ sơ PC. PT PC
Chiều Dạy học.
       6/10/11/17 Sáng Dạy học – Nộp đăng ký thi KHKT. HT tập huấn ở SGD VP
Chiều Dạy học – Giao ban LĐ.( PHT phụ trách). HT tập huấn ở SGD
       7/11/11/17 Sáng Dạy học – Giao ban K sáng( PHT phụ trách) . HT tập huấn ở SGD
Chiều Dạy học – Giao ban K chiều( PHT phụ trách) . HT tập huấn ở SGD

III. Những thay đổi

 

 

 Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                                               Đinh Xuân Quán