KẾ HOẠCH TUẦN 1/20-21

Tháng Chín 7, 2020 7:48 sáng

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  

                                                                                      Quảng Lộc, ngày 07 tháng 9 năm 2020

 

                                                                                  KẾ HOẠCH TUẦN 01

(Từ ngày 07/09 đến 12/9)

  1. Đánh giá công tác từ 24/9 đến 05/9:

–  Tuyển sinh 156/156 em, đạt tỷ lệ 100%. Tổng số học sinh có mặt đến thời điểm khai giảng là 606/608 ( Có 02 em ở khối 6 chưa đến trường).

– Việc tổ chức dạy ôn thi lại được thực hiện khá nghiêm túc.

– Việc ra đề thi lại, tổ chức thi, chấm bài và xét thi lại đảm bảo qui trình. Kết quả Có 02em/02em dự thi, lên lớp 02em/02em.

– Phân công chuyên môn phần hành cho năm học mới kịp thời, lên được thời khóa biểu kịp cho giãng dạy từ 07/9/ 2020.

– Tổ chức lao động, vệ sinh trường, lớp nhìn chung cán bộ giáo viên thực hiện tốt.

– Tổ chức khai giảng năm học theo đúng hướng dẫn của PGD và SGD ĐT.

– Xây dựng và triển khai tốt kế hoạch phòng chống COVID19.

  1.   Công việc tuần 01.

– Giáo viên chủ nhiệm kiểm tra sỉ số H/S, nắm số lượng HS bỏ trong hè báo cáo vào cuối tuần.

– Dạy học: Bắt đầu dạy học năm học mới từ 07/9. Bồi dưỡng HSG chuẫn bị thi vào giửa tháng 9.

– GVCN kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập của học sinh.

– Tiêp tục tổ chức lao động vệ sinh, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, lau chùi phòng học, ban lao động lên kế hoạch cụ thể.

– Tổ chuyên môn dự thảo KH năm học của tổ, hoàn thành kế hoạch cá nhân.

– Tổ văn phòng họp phân công nhiệm vụ.

– Quản lý : Chỉ đạo xây dựng các loại kế hoạch năm học. Xây dựng kế hoạch thu nộp chuẩn bị cho hội nghị Phụ huynh đầu năm.

– Kế toán – Văn phòng:

Hợp đồng, chế độ giáo viên mới, lương tháng 9, hoàn thành các loại báo cáo  trong tháng, thảo các quyết định đầu năm. Cập nhật số HS chuyển đi, đến đầu năm. Dự thảo các lại kế hoạch đầu năm.

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

 

Thứ/ngày Buổi Nộ dung cụng việc Ghi chú
       207/9/20 Sáng Dạy học. SH tổ/nhóm. BC Sau khai giảng.
Chiều Dạy học. BDHSG 9, SH tổ/nhóm.
       308/9/20 Sáng Dạy dạy học. Họp tổ VP.
Chiều Dạy dạy học. Bồi dưỡng HSG lớp 9
       409/9/20 Sáng Dạy học.
Chiều Dạy học. Bồi dưỡng HSG lớp 9.
       510/9/20 Sáng Dạy học.
Chiều Dạy học. Bồi dưỡng HSG lớp9
       611/9/20 Sáng Dạy học.
Chiều Dạy học. Bồi dưỡng HSG lớp9
       712/9/20 Sáng Dạy học. Giao ban KS.
Chiều Dạy học. Bồi dưỡng HSG lớp9. Giao ban KC.

 

  III. Những điều chĩnh                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                      

                                                                                                 Hiệu trưởng

 

                                                                                                  Đinh Xuân Quán