KẾ HOẠCH TUẦN 13/2017-2018

Tháng Mười Một 13, 2017 8:41 sáng

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

                                                                       Quảng Lộc, ngày 11 tháng 11 năm 2017

                                                  KẾ HOẠCH TUẦN 13

( Từ ngày 13 tháng 11  đến ngày 18 tháng 11 năm 2017)

  1. Đánh giá công tác tuần 12

Thực hiện hoàn thành cơ bản  các công việc của tuần 12.

* Ưu điểm:

– Số lượng học sinh đi muộn , bỏ tiết đã giảm nhiều.

– Vệ sinh tốt.

– Nề nếp dạy học tốt. Sử dụng CNTT đạt 04 tiết/GV.

– Hoạt động Đội có nề nếp.

– Các hoạt động chuyên môn có nề nếp.

– Hoạt động của các bộ phận đảm bảo.

* Lưu ý một số tồn tại sau:

– Hiệu phó không báo cáo làm được việc gì, đến nay không có KH nào được nộp để HT duyệt, Không đăng được KH chuyên môn lên trang Website.

– Sử dụng màn hình trong dạy học chưa hết thời gian.

– Việc thu BHYT còn chậm, học sinh chưa nộp đũ giấy tờ tham gia BHYT thuộc các đối tượng khác. Chưa hoàn thành thống kê đối tượng HS tham gia BHYT.

  1. Kế hoạch hoạt động tuần 13
  2. GVCN tiếp tục thống kê học sinh hay nghỉ học, đi trể, bỏ tiết, chơi điện tử, vi phạm đạo đức, nộp vào thứ 6 hàng tuần để nhà trường phối hợp Cha xứ giáo dục ( Ghi cụ thể nội dung, thời điểm vi phạm).
  3. Thực hiện các hoạt động toàn diện tuần 12. Tập trung nâng cao chất lượng dạy học và các nội dung của đợt thi đua.
  4. Chuyên môn: Hội thảo Tiếng Anh vào 17 -11. Hoàn thành thi GVDG cấp trường, chọn mỗi tổ một giáo viên tiêu biểu để hội thao vào sáng 20 – 11. Chấm chuyên đề soạn giáo án của GV ( Theo kế hoạch và phân công chấm đã công bố).

4 Chuẩn bị đũ các điều kiện thi KHKT.

  1. Đội duy trì nề nếp hoạt động, phát thanh tuyên truyền. Tập văn nghệ để hội diễn vào 18/11, chọn 02 tiết mục biểu diễn ở xã vào sáng 19 – 11.
  2. Các bộ phận thực hiện đăng KH lên Website, Đăng đũ bài lên  Website đúng qui định. GVCN, KT, YT hoàn thành hồ sơ thu BHYT, tích cực thu báo cáo cuối tuần.
  3. Quản lý: Tập trung dự giờ. Chấm giáo án. Chuẩn bị lễ 20-11.
  4. Xây dựng CSVC: Hoàn thành lắp đặt 04 màn hình.
  5. Công tác khác: Tổ chức tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam vào ngày 19 – 11 ( Buổi sáng tại xã, buổi chiều tại trường).

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

Thứ/ngày Buổi Nộ dung công việc Ghi chú
       2

13/11/17

Sáng Chào cờ – Dạy học-Chấm giáo án.  
Chiều Dạy học – Chấm giáo án – Chào cờ.  
       3

14/11/17

Sáng Dạy học – Chấm giáo án.  
Chiều Dạy học – BD HSG lớp 8.  
       4

15 /11/17

Sáng Dạy học – BD HSG lớp 6,7.  
Chiều Dạy học – BD HSG lớp 8.  
       5

16/11/17

Sáng Dạy học – BD HSG lớp 6,7.  
Chiều Dạy học – BD HSG lớp 8.  
       6

17/11/17

Sáng Dạy học – BD HSG lớp 6,7- Hội thảo Tiếng Anh.  
Chiều Dạy học – Giao ban LĐ – BD HSG lớp 8.  
       7

18/11/17

Sáng Dạy học – Giao ban K sáng. Chấm X-S-Đ tháng 11.  
Chiều Dạy học – Hội diễn văn nghệ lúc 14h30.  

III. Những thay đổi

 

 

 Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                                               Đinh Xuân Quán