KẾ HOẠCH TUẦN 18 NĂM HỌC 2017-2018

Tháng Mười Hai 18, 2017 8:02 sáng

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

                                                                       Quảng Lộc, ngày 16 tháng 12 năm 2017

                                                  KẾ HOẠCH TUẦN 18

( Từ ngày 18 tháng 12  đến ngày 23 tháng 12 năm 2017)

               1. Đánh giá công tác tuần 17

Thực hiện hoàn thành cơ bản  các công việc của tuần 17.

* Ưu điểm:

– Học sinh đi học chuyên cần, vắng, trể ít.

– Nề nếp dạy học tốt.

– Duy trì được chương trình phát thanh măng non.

– Các hoạt động chuyên môn có nề nếp. Dự giờ các tổ đảm bảo.

– Hoạt động của các bộ phận đảm bảo.

* Lưu ý một số tồn tại sau:

–  Số lượng có 02 HS lớp 6D bỏ học vận động lại không được do gia đình khó khăn không cho con đi học.

– Có hiện tượng chơi chất nổ ở lớp 8C, 8D.

– Hiệu phó Không báo cáo công việc  làm được, đến nay không có KH nào được nộp để HT duyệt. Không đăng được KH được phân công phụ trách lên trang Website.

– Sử dụng màn hình trong dạy học chưa hết thời gian có các GV: Mỹ Hà, Hiền, Nhung, Nhân, Lệ, Ninh

– Hoạt động Đội thực hiện tốt.

– Việc thu BHYT còn chậm (56/94), học sinh chưa nộp đũ giấy tờ tham gia BHYT thuộc các đối tượng khác.                                                   2. Kế hoạch hoạt động tuần 18        

1. GVCN tiếp tục thống kê học sinh hay nghỉ học, đi trể, bỏ tiết, chơi điện tử, vi phạm đạo đức, nộp vào thứ 6 hàng tuần để nhà trường phối hợp Cha xứ giáo dục ( Ghi cụ thể nội dung, thời điểm vi phạm). Duy trì số lượng đảm bảo 588/588( Bỏ 02 em, chuyển về 01 em). Lưu ý vận động 02 em lớp 6D.

  1. Thực hiện các hoạt động toàn diện tuần 18. Tập trung nâng cao chất lượng dạy học và các nội dung thi đua chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam.
  2. Chuyên môn: Tiếp tục sinh hoạt tổ, tập trung hoàn thành chuyên đề thứ 2. Tăng cường dự giờ để điều chỉnh việc dạy học. tăng cường ôn tập, phụ đạo cho học sinh.
  3. Đội duy trì nề nếp hoạt động, phát thanh tuyên truyền truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ.
  4. Tổ chức tuyên truyền ngoại khóa nhân kỹ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam kết hợp HKPĐ cấp trường vào thứ 6 (22-12). TPT + Nhóm thể dục điều hành.
  5. Lao động: tiếp tục làm cỏ, vun luống vườn thực vật. làm lại chốt cửa các phòng học.
  6. Các bộ phận thực hiện đăng KH lên Website. Làm việc theo chức năng.
  7. GVCN, KT, YT hoàn thành hồ sơ thu BHYT, nộp và làm thẻ BHYT cho học sinh hạn cuối vào 20-12. NVYT tuyên truyền chống bệnh mùa đông.
  8. Quản lý: Tập trung dự giờ, hoàn thành lịch khảo sát các môn của trường lồng ghép các môn của Phòng. Kiểm tra đề, duyệt đề, nộp đề thi cho PGD vào 20-12. Chỉ đạo in đề, xếp vào phòng thi hoàn thành vào 23-12. Hoàn thành xây dựng Kế hoạch KS, các điều kiện phục vụ KS.
  9. Công tác khác:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

Thứ/ngày Buổi Nộ dung công việc Ghi chú
       218/12/17 Sáng  Chào cờ-Dạy học- SH Tổ CM. Nộp đề KS qua mail.
Chiều  Dạy học- SH Tổ CM- Chào cờ K chiều.
       319/12/17 Sáng Dạy học- SH Tổ CM.
Chiều Dạy học – BD HSG lớp 8.
       420 /12/17 Sáng Dạy học – BD HSG lớp 6,7.
Chiều Dạy học – BD HSG lớp 8.
       521/12/17 Sáng Dạy học – BD HSG lớp 6,7.
Chiều Dạy học – BD HSG lớp 8.
       622/12/17 Sáng Kỹ niệm ngày 22-12 + HKPĐ cấp trường.
Chiều HKPĐ cấp trường.
       723/12/17 Sáng Dạy học – Giao ban ca sáng. Hoàn thành in sao đề.
Chiều Dạy học – Giao ban ca chiều.

III. Những thay đổi

 

 

                                                                                                                        Hiệu trưởg

 

                                                                                                                       Đinh Xuân Quán