KẾ HOẠCH TUẦN 20 NĂM HỌC 17-18

Tháng Một 8, 2018 2:25 chiều

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

                                                                       Quảng Lộc, ngày 08 tháng 01 năm 2018

                                                KẾ HOẠCH TUẦN 20

( Từ ngày 08 tháng 01  đến ngày 13 tháng 01 năm 2018)

  1. Đánh giá công tác tuần 19

           Tổ chức xong việc khảo sát chất lượng học kỳ 1 đúng kế hoạch.

Số lượng học sinh tham gia 587/ 589, vắng 02 em do bỏ học đi làm ăn ( 01 em lớp 8, 01 em lớp 9).

Kỳ khảo sát được tiến hành bình thường, nghiêm túc, Giáo viên chấp hành phân công coi thi tốt, đảm bảo qui chế. Học sinh cơ bản thực hiện đúng qui chế, tuy nhiên vẫn còn một vài em đưa tài liệu vào phòng thi.

Đã tổ chức chấm đúng qui chế thi, đảm bảo khách quan, đảm bảo thời gian.

Việc lên điểm thống kê đúng thời gian, thực hiện đầy đũ trên phần mềm VN.EDU.

Hoàn thành xếp loại cuối kỳ, nppoj các biểu mẫu cuối kỳ đúng hạn.

Quản lý hoàn thành bản sơ kết nộp đúng thời gian.

  1. Kế hoạch hoạt động tuần 20                                                                                                                                 1. GVCN tiếp tục thống kê học sinh hay nghỉ học, đi trể, bỏ tiết, chơi điện tử, vi phạm đạo đức, nộp vào thứ hàng tuần để nhà trường phối hợp Cha xứ giáo dục ( Ghi cụ thể nội dung, thời điểm vi phạm). Duy trì số lượng đảm bảo 587/587.                                                                                                                                                               2.Thực hiện các hoạt động toàn diện tuần 20. Tập trung nâng cao chất lượng dạy học  ngay tuần đầu học kỳ.
  2. Sơ kết các lớp vào ngày thứ 2 ( Dùng tiết chào cờ đầu tuần). Sơ kết học sinh toàn trường vào chiều thứ 7 ( K chiều học trưa).
  3. Chuyên môn: Tiếp tục sinh hoạt tổ, tập trung hoàn thành việc sơ kết tổ CM, nộp biên bản, bản sơ kết vào thứ 3 ( 09-01).
  4. Đội duy trì nề nếp hoạt động, phát thanh tuyên truyền việc thực hiện các qui định trong dịp tết Nguyên đán.
  5. Lao động:  Làm cỏ, vun luống vườn thực vật. làm lại chốt cửa các phòng học.
  6. Các bộ phận thực hiện đăng KH lên Website. Làm việc theo chức năng, VP hoàn thành giấy khen.
  7. Kê toán hoàn thành hồ sơ để kiểm tra tài chính ( KT, BTTr ND chủ động thời gian) để hoàn thành trong tuần.
  8. Quản lý: Tập trung dự giờ, triển khai họp HĐSP vào chiều thứ 5. chỉ đạo sơ kết các tổ, các lớp, tổ chức sơ kết học sinh. Hội đồng thi đua tổng hợp sơ kết ddowtj2, và chuẩn bị nội dung thi đua đợt 3 “ Mừng Đảng mừng Xuân đến hết tháng 2.
  9. Công tác khác:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

Thứ/ngày Buổi Nộ dung công việc Ghi chú
       208/ 01/18 Sáng  Dạy học- SK Tổ CM- Sơ kết lớp K sáng- KtraPC.
Chiều  Dạy học- SK Tổ CM- Sơ kết lớp K chiều.
       309/01/18 Sáng Dạy học- SK Tổ CM – HTdự Ktra PC.
Chiều Dạy học – BD HSG lớp 8.
       410 /01/18 Sáng Dạy học – BD HSG lớp 6,7.
Chiều Dạy học – BD HSG lớp 8.
       511/01/18 Sáng Dạy học – BD HSG lớp 6,7.
Chiều Dạy học ( Học trưa) – BD HSG lớp 8. Hpoj HĐSP.
       612/01/18 Sáng Dạy học – BD HSG lớp 6,7.
Chiều Dạy học – BD HSG lớp 8.
       713/01/18 Sáng Dạy học.
Chiều Dạy học ( Học trưa)- Sơ kết học sinh.

III. Những thay đổi

 

 

 Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                                               Đinh Xuân Quán