KẾ HOẠCH THÁNG 12/ 20-21

Tháng Mười Hai 10, 2020 7:28 sáng

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     / KH – H T                                                                        Quảng Lộc, ngày 05 tháng 12 năm 2020


KẾ HOẠCH THÁNG 12

         I.   Đánh giá kết quả đạt được trong tháng 11

 1. Công tác số lượng – Phổ Cập:

– Duy trì số lượng đạt 603/603 = 100%.

– PC đạt mức độ 3  đã được kiểm tra công nhận.

 1.   Họat động dạy học – giáo dục toàn diện:

+ Thực hiện được việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục kỹ năng sống với các nội dung về ATGT, tuyên truyền về ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, phòng chống dịch COVID 19, lồng ghép GD đạo đức Bác Hồ thông qua chào cờ, phát thanh của Đội.

+ Hoàn thành chương trình hết tuần 12 tính đến 28/11/2020.

+ Bồi  bồi dưỡng HSG toàn cấp đảm bảo kế hoạch. GV có học sinh tham gia bồi dưỡng ở thị  bồi dưỡng thêm cho học sinh đảm bảo 01 buổi/ tuần. Sau khi chọn lại đội tuyển có 03 em được chọn bồi dưỡng tiếp để thi tĩnh ( 02 em môn Văn, 01 em môn Sinh).

+ Thực hiện dạy thêm, ôn tập thi vào THPT đảm bảo.

+ Thực hiện được hoạt động GD NGLL chủ đề tháng 11, duy trì hình thức hoạt động  chung toàn trường, lồng ghéptrtong các giờ chào cờ tại lớp.

+ Triển khai được việc luyện tập để thi đấu các môn thể thao chuẩn bị cho HKPĐ cấp trường, cấp cụm. Tuy nhiên việc luyện tập chưa nhiều, một số môn thi đấu chưa triển khai được.

+ Luyện tập học sinh dự thi và nộp hồ sơ thi sáng tạo KHKT cấp thị đúng thời gian, dự thi đạt giải KK.

+ Học sinh bồi dưỡng tại thị tham gia đũ buổi, đúng giờ.

 1. Chuyên môn:

+ Các tổ hoàn thành xong chuyên đề theo Công văn 1308/ SGD ĐT.

+ Hoàn thành thao giảng học kỳ 1.

+ Thành lập ngân hàng đề, mỗi môn/ khối  ra 03 bộ đề kiểm tra học kỳ 1, mỗi bộ có 02 mã đề theo công văn số 1516/SGDĐT- GDTrH ngày 07/7/2018 của Giám đốc Sở GD Đ, có đáp án và hướng dẫn chấm gữi vào File của trường vào cuối tháng  chưa hoàn thành đúng thời gian.

+ Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường có 27 giáo viên tham gia đạt Tốt 08 GV.

+ Việc ứng dụng CNTT trong đổi mới PPDH tổ TN thực hiện được 603 tiết/ 800 tiết, tổ XH thực hiện được 767 tiết/ 808 tiết, đa số GV sử dụng không đạt yêu cầu. Hoạt động trang Website không có báo cáo thực hiện.

+ Dự giờ của TT TN 08 tiết; TT tổ XH 08 tiết.

+ Dự giờ của GV: Tổ TN = 45 tiết, Tổ XH 75 tiết.

+ Thiết bị theo dõi, báo cáo kịp thời việc sử dụng ĐDDH.

+ Thư viện hoạt động theo chức năng , nhiệm vụ hàng tuần. Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, tuần. Tổ chức hoạt động theo phần mềm quản lý thư viện, thiết bị.

 1. Hoạt động Đội, hoạt động GDNGLL:

+ Thực hiện đợt 1 thi đua giành bông hoa điểm tốt, giờ học tốt, buổi học tốt, tuần học tốt. Kết quả:

Thứ 1: 7D; thứ 2: 9A, 8A; thứ 4: 7A, 9B Xếp cuối cùng: thứ 15: 8D, 9D.

+ Hoạt động hàng ngày có nề nếp.

+ Triển khai các nội dung giáo dục tuyền thống như hát Quốc ca, học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, thể dục, ca múa… Tăng cường xiết chặt nề nếp, thực hiên các qui định, nội qui của nhà trường.

+ Tổ chức phát thanh măng non đầu buổi, cuối buổi các nội dung về GD Pháp luật.

 1. Lao động – Hướng nghiệp – Xây dựng CSVC – Xây dựng trường Xanh, Sạch, Đẹp

+ Chăm sóc, bổ sung bồn hoa, lao động vệ sinh, vườn thực vật. Kết quả hấm  Xanh – Sạch – Đẹp: Tốt: 6B, 6C, 7B, 7D, 9B ; Khá:  9A, 8B, 7C, 7A ,6D;   6A, xếp cuối: 8C, 8D,9C, 9D.

 1. Tài chính – Văn phòng – Ytế

+  Hoàn thành các công việc về tài chính trong tháng

+ Văn phòng – Ytế:  Hoàn chĩnh hồ sơ đăng bộ, chuyển đi, chuyển đến, nộp các loại báo cáo theo lịch PGD, làm báo cáo tháng…Ytế  đảm bảo việc khám sức khỏe định kỳ theo kế hoạch, việc đóng BHYT còn chậm.

 1. Quản lý:

+ Tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, sơ kết đợt thi đua 20/11.

+ Chấm  soạn giáo án có chất lượng 29/29 giáo viên, kết quả: Tốt=20, Khá=9.

+ Kiểm tra chuyên đề hồ sơ: 29/29 có: Tốt 12, khá 17.

+ Chỉ đạokiểm tra toàn diện đến hết tháng 11 được 24/29 GV. Kết quả: Tốt 19, Khá 5.

+ Dự giờ thăm lớp: HT = 10 tiết, PHT = 14 tiết.

+ Chỉ đạo, kiểm tra các cuộc thi trong tháng đã nêu trong các phần trên.

+ Chỉ đạo các tổ chuyên môn sinh hoạt và triển khai việc dạy học theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề.

+ Chỉ đạo chuẩn bị điều kiện để kiểm tra PCGD- XMC đảm bảo yêu cầu công nhận.

 1. Công tác khác:

+ Tổ chức phong trào TDTT vào các buổi chiều.

+ Tổ chức tọa đàm ngày 20-11 ở  trường sáng 20/11 đảm bảo tính gọn nhẹ, hiệu quả.

II. Các nội dung công việc cụ thể triển khai trong tháng

           *Tháng  tập trung nâng cao chất lượng dạy học, thực hiện các nội dung trọng điểm của các cuộc vận động và phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng kỹ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 29 năm ngày quốc phòng toàn dân và sơ kết học kỳ 1 .

 1.   Công tác số lượng – Phổ Cập:

– Duy trì số lượng 503 / 5603. Chú ý huy động số HS có biểu hiện bỏ học dài ngày.

– Kiểm tra cộng đồng học tập vào giữa tháng 12.

 1. Họat động dạy học – giáo dục toàn diện:

+ Tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền phổ biến pháp luật ( Luật trẻ em 2016, Luật Tôn giáo), giáo dục kỹ năng sống, qui định về việc cấm pháo và chất cháy nổ  ( Ban phổ biến, giáo dục PL phổ biến trong các buổi chào cờ hàng tuần, phối hợp Công an thị tuyên truyền trong toàn trường). GVCN có giải pháp chống học sinh đi muộn, GVBM chống học sinh bỏ tiết. GVBM tích cực kiểm tra việc ghi bài, sách vở học sinh.

+ Tiếp tục thực các biện pháp chống dịch COVID 19.

+ Hoàn thành chương trình học kỳ 1, bù chương trình đảm bảo chặt chẽ về mặt hồ sơ (Các môn còn tiết sau khảo sát dạy hết chương trình sau khi chấm xong bài học kì).

+ Đảm bảo kế hoạch bồi dưỡng HSG 6,7,8 đến hết tuần 18 ( những GV bồi dưỡng lớp 9 không còn bồi dưỡng ở thị chuyển sang bồi dưỡng lớp 8, phối hợp với GV bồi dưỡng 8 để phân chia nội dung bồi dưỡng, lịch bồi dưỡng.. Thi HSG cấp thị lpwos 7,8 các môn Văn, Toán, Anh vào 10/12.

+ Đảm bảo chương trình dạy ôn thi vào THPT.

+ Hoạt động GD NGLL chủ đề tháng 12, tổ chức kỷ niệm 74 năm ngày thành lập QĐND và 29 năm ngày QPTD, Đội cùng GV Lịch sử triển khai thi kể chuyện lịch sử kết hợp HKPĐ cấp trường vào 22-12 ( TPT, Giáo viên thể dục lên kế hoạch tổ chức và thực hiện).

+ Khảo sát học kì 1: Các môn Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc, Tin học, thực hành Công nghệ xong trước 22/12. Các môn còn lại theo lịch PGD và hoàn thành chậm nhất vào 30/12 ( Có kế hoạch KS riêng). Hoàn thành việc chấm bài, lên điểm, sơ kết điểm, xếp loại HK, HL theo lịch PGD. Bắt đầu học kỳ theo hướng dẫn của cấp trên.

 1. Chuyên môn:

+ Rà soát việc thực hiện chương trình, dạy bù đảm bảo hoàn thành chương trình hết tuần 16. Tăng cường ôn tập, phụ đạo chuẫn bị cho KSCL ( GV có KH phụ đạo học sinh yếu).

+ Sinh hoạt chuyên môn tổ chức việc học tập lại thông tư 58/TT-BGD ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh. Hoàn thành chế độ cho điểm trước ngày 05/01/2021 ở sổ cái, xong  nhập điểm thành phần vào phần mềm VN.EDU xong trước 05/01/2021.

+ Nhóm Thể dục và TPT Đội xây dựng kế hoạch và triển khai HKPĐ cấp trường. Hội khỏe Phù Đổng cấp cụm dự kiến thực hiện vào 13/12. Hội khỏe Phù Đổng cấp thị đợt 1 từ 23 đến 25 tháng 12, đợt 2 từ 29 đến 30 tháng 12.

+ Giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp thị chuẩn bị giải pháp hoàn thành gữi PGD trước 10/12, bắt thăm và dự thi từ 14 đến 19 tháng 12.

+ Phân công dạy thay giáo viên dự thi GVDG.

+ Thiết bị, Thư viện hoạt động theo chức năng , nhiệm vụ hàng tuần. Tổ chức hoạt động theo phần mềm quản lý thư viện, thiết bị.

+ Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đổi mới PPDH ( Sử dụng hết thời lượng các tiết học), đảm bảo hoạt động trang Website theo qui định.

 1. Hoạt động Đội, hoạt động GDNGLL:

+ Triển khai đợt thi đua chào mừng ngày thành lập QĐND và ngày QPTD.

+ Hoạt động hàng ngày có nề nếp trừ những ngày mưa.

+ Tiếp tục triển khai các nội dung giáo dục tuyền thống như hát Quốc ca, học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, thể dục, ca múa, tuyên truyền GD pháp luật, kỹ năng sống qua phát thanh măng non.

 1.   Lao động, xây dựng CSVC, xanh hóa trường học, hướng nghiệp

+ Chăm sóc, bổ sung bồn hoa, vườn thực vật, lao động vệ sinh thường xuyên.

 1. Các bộ phận:

–  Kế toán – Văn thư: Hoàn thành chế độ, các thủ tục tài chính cuối năm. Tăng, giảm bảo hiểm xã hội. Đăng kí giấy thi, nộp các loại báo cáo theo lịch, làm các loại báo cáo cuối kỳ theo lịch PGD

– NVYT: Lên danh sách phòng thi theo hướng dẫn tổ chức khảo sát chất lượng học kỳ 1 của PGD, chuẩn bị biên bản kiểm tra học kỳ.

– YTHĐ :  làm thẻ BHYT thu tiền làm thủ tục mua BHYT cho HS.

 1. Quản lý:

+ Họp hội đồng sư phạm tháng 12, triển khai kế hoạch tháng vào chiều 06 tháng 12 năm 2019.

+ Gặp mặt học sinh dự thi tỉnh vào chiều 08/12.

+ Tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập QĐND và 27 năm ngày QPTD và HKPĐ trường.

+ Dự giờ kiểm tra dạy học.

+ Đôn đốc xây dựng, mua sắm CSVC, thiết bị.

+ Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm ( Ôn thi vào THPT).

+ Kiểm tra chế độ cho điểm, lên điểm phần mềm EDU.VN.

                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG                                                             

                                                                

                                                                                                                                                Đinh Xuân Quán