KẾ HOẠCH THÁNG 4/2021

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  TRƯỜNG THCS QUẢNG…

KẾ HOẠCH THÁN 02-2021

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                              TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:     /…

KẾ HOẠCH THÁNG 1-2021

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              TRƯỜNG THCS…

KẾ HOẠCH THÁNG 12/ 20-21

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC           …